Algemene ledenvergadering 2014

donderdag 20 maart om 20.00u
locatie cafe Quatre-Brass (Roermondseweg 64, Steyl)
 
De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen 2013 zij te vinden op de website:
  Wordversie: NotulenJaarvergadering2013.doc
  PDFversie:  NotulenJaarvergadering2013.pdf
 3. Ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag 2013
 5. Verslag financiële kascommissie.
 6. Financieel jaarverslag 2013
 7. Begroting 2014
 8. Verkiezing nieuwe kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing:
  Dit jaar treedt af volgens protocol de secretaris Harry Offermans. Hij stelt zich herkiesbaar voor een termijn van 1 jaar. Dit is afwijkend van de gebruikelijke termijn van 3 jaar. Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie dienen zich minimaal twee weken voor de vergadering schriftelijk (email) aan te melden bij de secretaris Harry Offermans (secretaris@judoclubstoffels.nl). Bij meerdere belangstellenden volgt een verkiezingsronde.
 10. Bestuur mededelingen en activiteiten.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Zoals altijd hopen we op een grote opkomst.