9e Louis Hasselmann toernooi in Baexem

Op dit toernooi hebben Timo en Milan Bloem vandaag onze club zeer goed vertegenwoordigd. Op dit goed georganiseerde toernooi waren 220 judoka’s van 22 verenigingen actief.

Als eerste kwam Milan op de mat. De eerste wedstrijd werd nipt verloren nadat Milan op de grond een vinger in zijn keel kreeg en daar door moest afkloppen. zijn tweede partij wist hij met ippon te winnen waar door een derde plek nog mogelijk was. Helaas voor Milan was zijn volgende tegenstander iets te sterk.

Daarna was het de beurt aan Timo die te maken kreeg met een aanpassing, doordat -18 en -15 waren samen gevoegd waren armklemmen verboden, dit was te zien tijdens zijn eerste partij waarbij Timo een aantal maal maar net op tijd zich wist in te houden om een armklem aan te zetten. Het gevolg was dat zijn tegenstander een paar maal met de schrik vrijkwam en op het eind zijn kans kon pakken om als winnaar van de mat te stappen. De volgende drie partijen wist Timo op professionele wijze  winnend af te sluiten, hier was geen gestolen overwinning bij. Zijn 5e partij om de derde plaats was zwaar daar zijn tegenstander zwaar getergd net zijn halve finale partij had verloren. Deze partij ging verloren, maar toch heeft Timo zich goed verkocht.

Jongens jullie hebben uitstekend je best gedaan!

Jaarvergadering 2016

Steyl, 3 maart 2016

Beste Judoka´s

Hierbij nodigen we jullie uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van onze judoclub.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom, maar hebben tijdens deze vergadering geen stemrecht.
De vergadering zal gehouden worden op donderdag 24 maart om 20:00 uur, in de vergaderzaal van Quatre Bras te Steyl.
Alleen de training van de senioren zal hierdoor komen te vervallen.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen 2015.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag 2015
5. Financieel jaarverslag 2015
6. Begroting 2016.
7. Verslag financiële kascommissie
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Bestuursverkiezing: Dit jaar treden af en stellen zich herkiesbaar , Peter als penningmeester en Lilian als “operations manager” van het bestuur. Mocht men zich kandidaat willen stellen voor een van beide functies dan kun je dit kenbaar maken bij het bestuur via e-mail: bestuur@judoclubstoffels.nl ,deze dient voor 21 maart binnen zijn.
10. Bestuursmededelingen en activiteiten
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Zoals altijd hopen we op een grote opkomst.
Een papieren versie zal van af zaterdag12-3 beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Judoclub Stoffels

Notulen jaarvergadering 2015

– Harry en Sheila zijn teruggetreden uit het bestuur.
– Gekozen als secretaris: Marcel Claus en als wedstrijdsecretaris: Niels Thijssen.
– Financieel jaarverslag goed gekeurd.
– Kascommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.
– Er is gesproken hoe de club beter te profileren d.m.v. sociale media. We zouden actiever gebruik gaan maken gaan de website en facebook, dit om de buiten wacht te laten weten dat judo club Stoffels bestaat.
– Feestavond voor senioren en voor groep 3, dit is door Henk geopperd. Daarop is hem de vrijheid gegeven om hier invulling aan te geven.